Werkwijze

Kennismaking
Tijdens de kennismaking wil Bold een duidelijk beeld van de opdrachtgever krijgen en wat de doelstellingen zijn. Een heldere briefing is hiervoor noodzakelijk. Gelegenheid om elkaar beter te leren kennen is niet alleen voor Bold belangrijk, andersom geldt dit natuurlijk ook. U wilt uiteraard ook weten waar Bold voor staat en wat wij voor u kunnen betekenen.

Offerte
Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt er een debriefing en offerte opgesteld waarin alle verkregen informatie betreffende de wensen en technische details verwerkt zijn. Een ondertekende offerte (in tweevoud) beschouwen wij als een opdrachtbevestiging. Op al onze offertes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Concept- en Ontwerpfase
Tijdens het ontwikkelen van het concept wordt uitgegaan van de voorgaande stappen om tot een visuele presentatie te komen. Er zal na advies een aantal voorstellen worden gedaan aan de klant. Hier kan de klant zijn voorkeur uitspreken en eventuele suggesties doen. In overleg zal er een keuze gemaakt worden, waarna het ontwerp verder wordt uitgewerkt.

Realisatie en Oplevering
Om kwaliteit te kunnen garanderen, verzorgt Bold het gehele traject van concept, ontwerp en realisatie. Desgewenst volgt een advies voor succesvolle implementatie. Of dit nu om een huisstijl, brochure, website of ieder andere op zichzelf staande communicatie-uiting gaat.