de Natuur en Milieufederaties

_

De Natuur en Milieufederaties werken aan een gezond (leef)milieu, een gevarieerd landschap en veelsoortig natuur. Dit doen ze met duizenden betrokken mensen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Voor de Natuur en Milieufederaties in Nederland ontwikkelde BOLD een jaarverslag met jaarrekening 2015. Daarnaast heeft BOLD ook een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld waarin de landelijke federaties verslag doen over wie zij zijn, wat zij doen, welke doelen er worden gesteld en wat de impact hiervan is.