Werkwijze

Kennismaking
Tijdens de kennismaking wil Bold een duidelijk beeld van de opdrachtgever krijgen en wat de doelstellingen zijn. Een heldere briefing is hiervoor noodzakelijk. Gelegenheid om elkaar beter te leren kennen is niet alleen voor Bold belangrijk, andersom geldt dit natuurlijk ook. U wilt uiteraard ook weten waar Bold voor staat en wat wij voor u kunnen betekenen.

Offerte
Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt er een offerte opgesteld waarin alle verkregen informatie betreffende de wensen en technische details verwerkt zullen worden. Een ondertekende offerte (in tweevoud) beschouwen wij als een opdrachtbevestiging. Op al onze offertes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Conceptfase
Tijdens het ontwikkelen van het concept wordt uitgegaan van de voorgaande stappen om tot een visuele presentatie te komen. Er zullen een aantal voorstellen worden gedaan aan de klant. Hier kan de klant zijn voorkeur uitspreken en eventuele suggesties doen. In overleg zal er een keuze gemaakt worden, waarna het ontwerp verder wordt uitgewerkt.

Realisatie en Oplevering
Om kwaliteit te kunnen garanderen, verzorgt Bold het gehele traject van concept, ontwerp en realisatie. Een website zal na goedkeuring van zowel het concept als visuele ontwerp technisch ontwikkeld en online gepubliceerd worden. Als het drukwerk betreft, zal het gekozen ontwerp drukklaar aangeleverd worden bij de drukkerij.